AFTER THE 3331

AFTER THE 3331

Miku Aoki, Kurumi Ono, Masaki Okuten, Moemi Takano

5 November - 20 November 2021

Press release >

5 Nov – 20 Nov 2021

11:00 – 18:00

Gallery Hayashi

Miku Aoki, Masaki Okuten, Kurumi Ono, Moemi Takano

 

 

Installation View